Privatna okućnica – Skidanje starog i postava novog prirodnog travnjaka

Privatni investitor – Rovinjsko selo