Privatna okućnica – Instalacija dekorativne umjetne trave

Privatni investitor – Novi Vinodolski